تست جامع شخصیت شناسی کاری

10%

نام و نام خانوادگی

کد ملی

مرحله 5 از 6 : برای هر سوال یکی از امتیازهای 1 تا 5 را در خانه مقابل آن بنویسید.
1=اصلا شبیه من نیست 2=اندکی شبیه من است 3=تقریبا شبیه من است 4=تا حد زیادی شبیه من است 5=کاملا شبیه من است

می توانم به سرعت و آسانی اعداد را در ذهنم حساب کنم.

به کتاب و کتابخوانی علاقه دارم.

من به طور منظم حداقل در یک ورزش یا فعالیت هاي بدنی شرکت دارم.

وقتی چشمانم را می بندم می توانم تصاویر واضحی را ببینم.

من معمولاً زمانی را در تنهایی صرف تفکّر، مراقبه و اندیشیدن در مورد سؤالات مهم زندگی می کنم.

افراد اغلب با من مشورت می کنند.

من همه ي انواع حیوانات را دوست دارم.

من از صداي دلنشینی براي خواندن برخوردارم.

در مدرسه از درس هایی چون ریاضیات و علوم لذّت می برم.

قبل از نوشتن یا گفتن یا خواندن کلمات، آن ها را در ذهنم می شنوم.

خیلی مشکل است که براي مدت طولانی آرام در جایی بنشینم.

من نسبت به رنگ ها علاقمند و حساسم.

در جلساتی که به رشد و آگاهی هاي فردي ام افزوده می شود شرکت می کنم.

ورزش هاي گروهی را بیشتر از ورزش هاي انفرادي ترجیح می دهم.

دوست دارم چیزهایی را سازمان بندي یا مرتب کنم.

آهنگ هاي ناموزون و سازهاي خارج از ریتم را تشخیص می دهم.

از بازي هاي منطقی، معماها و سایر بازي هاي فکري (از قبیل شطرنج) لذّت می برم.

گوش کردن به رادیو و نوار صوتی بیشتر از تلویزیون یا فیلم به من آموزش می دهد.

به کارهایی که با دست انجام می شود مانند دوختن، بافتن، نجاري، مدل سازي و حکّاکی علاقمندم.

اغلب براي ضبط محیط اطرافم (در صورت امکان) از دوربین فیلم برداري استفاده می کنم.

مرحله 5 از 6 : برای هر سوال یکی از امتیازهای 1 تا 5 را در خانه مقابل آن بنویسید.
1=اصلا شبیه من نیست 2=اندکی شبیه من است 3=تقریبا شبیه من است 4=تا حد زیادی شبیه من است 5=کاملا شبیه من است

قادرم با شکست ها و مشکلاتم با حالتی انعطاف پذیر مواجه شوم.

وقتی مشکل دارم ترجیح می دهم از کسی کمک بگیرم تا اینکه تنهایی روي آن کار کنم.

من از طبیعت لذّت می برم.

اغلب به موزیک هایی از رادیو یا ضبط صوت یا سی دي و غیره گوش می دهم.

دوست دارم آزمایش هایی (اگر...آنگاه) ترتیب دهم، (مثلاً اگر به گیاهانم دوبرابر کود دهم چه اتفاقی می افتد؟).

من از بازي با کلمات مانند جدول کلمات متقاطع، جملات درهم ریخته یا اسم رمزها لذّت می برم.

بهترین افکار وقتی به سراغ من می آیند که مشغول یک فعالیت جسمی(از قبیل پیاده روي، دو، شنا و...) هستم.

من از معماهاي دیداري مانند پازل ها و تصاویر سه بعدي لذّت می برم.

یک سرگرمی یا مشغولیت و فعالیت ویژه اي دارم که به تنهایی انجام می دهم.

من حداقل سه دوست نزدیک و صمیمی دارم.

من کلکسیونی از قبیل سنگ ها، صدف ها، برگ ها، حشرات، تمبر، کارت هاي ورزشی ... را جمع می کنم.

یکی از آلات موسیقی را می نوازم.

من در جستجوي الگوها، توالی یا نظم و سازمان چیزها هستم.

من اغراق هاي زبانی، ایهام، آهنگ هاي بی معنی و کلمات دوپهلو را دوست دارم.

اغلب دوست دارم اوقات فراغت خود را بیرون خانه سپري کنم.

در خواب رؤیاهاي روشنی می بینم.

اهداف ویژه اي در زندگی دارم که مرتب به آن ها فکر کنم.

من از سرگرمی هاي جمعی مانند منچ بیشتر از سرگرمی هاي فردي مانند بازي هاي رایانه اي خوشم می آید.

من مرتباً گزارش تغییرات هوایی را کنترل می کنم.

زندگی من بدون موسیقی بسیار یکنواخت و بی هیجان خواهد بود.

مرحله 5 از 6 : برای هر سوال یکی از امتیازهای 1 تا 5 را در خانه مقابل آن بنویسید.
1=اصلا شبیه من نیست 2=اندکی شبیه من است 3=تقریبا شبیه من است 4=تا حد زیادی شبیه من است 5=کاملا شبیه من است

درباره چگونگی کارکرد چیزها علاقمندم و در مورد پیشرفت هاي علمی و کشفیات جدید علم خود را به روز نگه می دارم.

دروس ادبیات و اجتماعی از ریاضی و علوم برایم آسان تر هستند.

هنگام صحبت تمایل دارم دست هاي خود را تکان دهم و از ژست ها و زبان بدن (مانند تغییر چهره) استفاده کنم.

معمولاً قادرم مسیر در یک محل ناآشنا پیدا کنم.

من از طریق عکس العمل دیگران، دیدگاه واقع بینانه اي نسبت به نقاط قوت و ضعف خود دارم.

از آموزش دادن دانسته هایم به دیگران لذّت می برم.

تفاوت هاي موجود میان انواع درختان، سنگ ها، پرندگان یا سایر گیاهان و جانوران را به خوبی بیان می کنم.

اغلب در طی روز مدام یک آهنگ در ذهنم اجرا می شود.

باور دارم تقریباً براي هر چیزي یک تفسیر منطقی وجود دارد.

وقتی در ماشین هستم دوست دارم علائم و تابلوهاي تبلیغاتی را بخوانم و به آن ها بیشتر از مناظر اطراف توجه کنم.

من نیاز دارم چیزها را لمس کرده یا نگه دارم تا بتوانم بیشتر درباره آن ها یاد بگیرم.

من طراحی را دوست دارم و من اغلب طراحی می کنم.

من ترجیح می دهم تعطیلات آخر هفته را در یک اتاق یا مکان خلوت سپري کنم تا اینکه در یک جاي عمومی و شلوغ باشم.

فکر می کنم قدرت رهبری خوبی دارم و اطرافیان و دوستانم نیز این موضوع را قبول دارند.

من از ماهیگیري، باغبانی، کاشتن گیاهان و آشپزي لذّت می برم.

با استفاده از یک ابزار موسیقی ساده به راحتی می توانم اوقات فراغت خود را سپري کنم.

من می توانم به صورت واضح به مفاهیم غیرملموس، انتزاعی و خیالی فکر کنم.

اغلب در مکالماتم به چیزهایی اشاره می کنم که قبلاً خوانده یا شنیده ام.

من از بازي هاي پرهیجان (از قبیل پینت بال و رانندگی پرهیجان) لذّت می برم.

جغرافیا از ریاضی برایم آسان تر است.

مرحله 5 از 6 : برای هر سوال یکی از امتیازهای 1 تا 5 را در خانه مقابل آن بنویسید.
1=اصلا شبیه من نیست 2=اندکی شبیه من است 3=تقریبا شبیه من است 4=تا حد زیادی شبیه من است 5=کاملا شبیه من است

من با اراده و مستقل هستم.

من در میان جمع احساس راحتی می کنم.

از مشاهده رویدادهاي طبیعی( مانند ستاره ها، ماه، جزر و مد) لذّت برده و دوست دارم جزئیات اطّلاعات درباره ي آن ها را به دست آورم.

آهنگ هاي بسیاري از آوازها یا قطعات موسیقی را می دانم.

به کشف عیوب منطقی کارهایی که مردم در خانه و محل کار خود انجام می دهند یا در مورد آن ها صحبت می کنند، علاقه دارم.

اغلب اطرافیانم معنی کلمات را از من می پرسند.

من از نظر جسمی و اندازه اندام هاي بدنی کاملاً متناسبم.

می توانم تصور کنم (از نگاه یک پرنده)، اجسام از بالا چگونه به نظر می رسند.

من یک دفتر خاطرات روزانه دارم تا اتّفاقات زندگی ام را یادداشت کنم.

من در فعالیت هاي مدرسه ، مسجد، همسایگان و فعالیت هاي اجتماعی شرکت می کنم.

دوست دارم کتاب ها یا مجلاّتی را بخوانم یا برنامه هاي تلویزیونی را ببینم که به طبیعت مربوط می شود.

اگر یک قطعه موزیک را یک یا دوبار بشنوم می توانم به آسانی آن را تکرار کنم.

وقتی چیزي به روش خاصی اندازه گیري، طبقه بندي، تجزیه یا کمیت گذاري می شود احساس خوبی دارم.

اخیراً چیزي نوشته ام که به آن افتخار می کنم.

براي یادگیري مهارت هاي جدید نیاز دارم تا تمرین انجام دهم، به جاي اینکه درباره آن بخوانم یا فیلمی را تماشا کنم.

من ترجیح می دهم کتاب، مجلاّت و روزنامه هایی را بخوانم که تصاویر زیادي دارند.

من ترجیح می دهم یک شغل مستقل داشته باشم تا براي دیگران کار کنم.

من ترجیح می دهم شب تعطیل را در یک میهمانی بگذرانم تا تنها در خانه بمانم.

در تعطیلات خود ترجیح می دهم به مکان هاي طبیعی مانند پارك یا جنگل بروم تا به یک هتل مجلّل و پر رفت و آمد.

اغلب هنگام کار کردن آواز می خوانم یا زمزمه می کنم یا ضربه می زنم.

مرحله 6 از 6 : موارد زیر در طی هفته گذشته تا امروز چقدر باعث ناراحتی شما شده است؟
1=هیچ 2=کم 3=متوسط 4=تقریبا 5=زیاد

سردرد

احساس عصبانیت و لرزش و لرزش درونی بدن

افکار نامطلوب، ناخواسته ومزاحمی که ذهن را رها نکنند

احساس ضعف و سرگیجه

کاهش میل و علاقه جنسی

احساس رنجش و ایرادگیری از دیگران

اعتقاد به اینکه شخص دیگری قادر به کنترل افکار شماست

احساس اینکه سایرین مسئول ناراحتی ها و گرفتاری های شما هستند

اشکال در به یادآوری مطالب

احساس ناراحتی و نگرانی از بی دقتی و بی توجهی در کارها

احساس زود رنجی و خشمگین شدن

احساس درد در ناحیه قفسه سینه

احساس ترس از فضاهای باز و یا خیابان ها

احساس کاهش انرژی و کندی در کارها

فکر خاتمه دادن به زندگی

شنیدن صداهایی که دیگران قادر به شنیدن آنها نیستند

لرزش در اندام بدن

احساس اینکه به بیشتر مردم نمی توان اعتماد کرد

بی اشتهایی

زود به گریه افتادن

مرحله 6 از 6 : موارد زیر در طی هفته گذشته تا امروز چقدر باعث ناراحتی شما شده است؟
1=هیچ 2=کم 3=متوسط 4=تقریبا 5=زیاد

احساس خجالت یا راحت نبودن در مقابل جنس مخالف

احساس به دام افتادن یا گیر افتادن

ترس ناگهانی و بدون دلیل

عصبانیت ناگهانی به حدی که کنترل خود را از دست می دهید

احساس ترس از بیرون رفتن از خانه

خود را برای هر چیزی سرزنش کردن

کمر درد

احساس گره افتادن در کارها

احساس غمگینی

احساس تنهایی

نگرانی بیش از حد درباره هر چیزی

احساس بی علاقگی نسبت به هر چیزی

احساس ترس زیاد داشتن

حساسیت و زود رنجی

اعتقاد به اینکه دیگران از افکار خصوصی شما آگاه هستند (بدون آن که به آنها چیزی بگویید)

احساس اینکه دیگران شما را درک نکرده یا با شما همدردی نمی کنند

احساس اینکه دیگران به شما علاقه مند نبوده و دوستتان ندارند

اجبار به خیلی آهسته انجام دادن کارها به منظور اطمینان از درست بودن آنها

تپش قلب

داشتن حالت تهوع و دل بهم خوردگی

مرحله 6 از 6 : موارد زیر در طی هفته گذشته تا امروز چقدر باعث ناراحتی شما شده است؟
1=هیچ 2=کم 3=متوسط 4=تقریبا 5=زیاد

احساس خود کم بینی و حقارت نسبت به دیگران

احساس درد و گرفتگی در عضلات بدن

احساس اینکه سایرین شما را تحت نظر داشته و درباره شما حرف می زنند

اشکال در به خواب رفتن

اجبار به چک کردن و بازرسی مکرر در کارها

مشکل در تصمیم گیری

احساس ترس از مسافرت با اتوبوس یا قطار

تنگی نفس

احساس گر گرفتگی یا سرد شدن ناگهانی بدن

اجتناب از افراد، موقعیت ها ، اشیا، مکان ها یا اعمال به واسطه ترس از آنها

احساس خالی بودن ذهن از هر فکری

احساس کرختی ، بی حسی و سوزن سوزن شدن اندام بدن

احساس گرفتگی در گلو

احساس ناامیدی نسبت به آینده

اشکال در تمرکز حواس

احساس ضعف و سستی در قسمت هایی از بدن

احساس تنش و داشتن فشار روحی

احساس سنگینی در دست و پا

فکر زیاد راجع به مرگ و مردن

پرخوری

مرحله 6 از 6 : موارد زیر در طی هفته گذشته تا امروز چقدر باعث ناراحتی شما شده است؟
1=هیچ 2=کم 3=متوسط 4=تقریبا 5=زیاد

احساس ناراحتی وقتی دیگران متوجه شما هستند یا درباره شما حرف می زنند

احساس داشتن افکاری که متعلق به شما نیستند

تمایل شدید به کتک زدن و اذیت و آزار دیگران

صبح خیلی زود از خواب بیدار شدن

احساس اجبار به تکرار کارهایی نظیر لمس کردن، شمردن و شستن

بدخوابی(بیدار شدن های مکرر در هنگام خواب)

میل شدید به شکستن یا خرد کردن چیزها

داشتن افکار مخصوصی که دیگران این افکار را ندارند

زیاد مواظب رفتار خود بودن در هنگام برخورد با دیگران

احساس ناراحتی از رفتن به جاهای شلوغ

احساس اینکه انجام هر کاری برایتان سخت و دشوار است

داشتن ترس و وحشت و هول ناگهانی

راحت نبودن در خوردن و آشامیدن در حضور جمع

زیاد درگیر شدن و جر وبحث کردن

احساس ناراحتی و تشویش در موقع تنها ماندن

تصور اینکه دیگران ارزش کارهای شما را نمی دانند

احساس تنهایی نمودن حتی زمانی که با دیگران هستید

احساس بی قراری به حدی که نتوانید یک جا آرام بنشینید

احساس بی ارزش بودن

داشتن دلهره و دلشوره از وقوع اتفاقی ناگوار

مرحله 6 از 6 : موارد زیر در طی هفته گذشته تا امروز چقدر باعث ناراحتی شما شده است؟
1=هیچ 2=کم 3=متوسط 4=تقریبا 5=زیاد

داد و فریاد راه انداختن و پرتاب کردن اشیا

ترس از غش کردن و بی حال شدن در انظار مردم

احساس اینکه اگر به دیگران رو بدهی از شما سواستفاده می کنند

داشتن افکار ناراحت کننده در امور جنسی

داشتن این عقیده که به خاطر گناهانی که انجام داده اید باید مجازات شوید

داشتن تصورات و افکار ترسناک در ذهن

داشتن این عقیده که عیب و نقص مهم و جدی در بدن شما وجود دارد

احساس عدم صمیمیت با دیگران

احساس گناه و تقصیر

اعتقاد داشتن به بیماری روحی یا فکری

درخواست شما با موفقیت ثبت شد

از حسن سلیقه شما در انتخاب ” رایان ” سپاس گزاریم .

شماره تماس جهت پیگیری درخواست : 2720 55 00 99 98+